Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemine

Hope teenuse kasutaja annab isikuandmete töötlemise nõusoleku Hope rakenduse installeerimisel.
Private Driver OÜ kogub ja töötleb ainult neid isikuandmeid, mida rakenduse kasutajad edastavad Hope rakenduse installeerimise käigus ja rakendust kasutades. Hope teenuse kasutamise eelduseks on taksoteenuse kasutaja geograafilise asukoha andmete avaldamine.
Järgnevalt selgitame kuidas Private Driver OÜ kogub ja töötleb Hope rakenduse abil isikuandmeid.
1. Milliseid isikuandmeid kogume ja töötleme 1.1 rakenduse kasutaja nimi, telefoninumber ja e-posti aadress; 1.2 sõiduteenuse kasutaja geograafiline asukoht, sõiduteenuse osutamise aeg ning sõidu sihtpunkt; 1.3 seadme, millele on installeeritud Hope rakendus, identifitseerimist võimaldav teave; 1.4 veebilehe www.hope.taxi küpsised salvestavad veebilehe kasutaja telefoninumbri ja geograafilise asukoha andmed.

2. Mis eesmärgil kogume isikuandmeid 2.1 me kogume ja töötleme isikuandmeid selleks, et oleks võimalik kokku viia sõiduteenuse kasutaja ja sõiduteenuse pakkuja; 2.2 sõiduteenuse kasutaja geograafilise asukoha andmed ja telefoninumbri edastame sõiduteenuse pakkujale selleks, et ta saaks otsustada, kas sõiduteenuse kasutaja asukoht on tema läheduses ja ta saab ning soovib kasutajale osutada sõiduteenust; 2.3 kasutame sõiduteenuse kasutaja isikuandmeid selleks, et lahendada Hope ja sõiduteenuse osutaja vahelisi küsimusi/vaidlusi, mis seonduvad sõiduteenuse osutamise ja kvaliteediga; 2.4 kontaktandmeid kasutame selle jaoks, et teavitada Hope teenuse uuendustest; 2.5 Hope teenuse kasutajate liikumistrajektoore kogume selle jaoks, et analüüsida teenuse kasutuse geograafilist ala ning anda selle alusel soovitusi sõiduteenuse pakkujatele; 2.6 Hope rakenduse abil kogutud isikuandmeid ei kasutata inimeste ega nende asukoha tuvastamiseks, samuti ei kogu me isikuandmeid käitumusliku reklaami pakkumise eesmärgil.

3. Millisel viisil isikuandmeid kogume 3.1 Hope kasutaja nime, telefoninumbri ning e-posti aadressi kogume Hope rakenduse installeerimisel või profiili muutmisel; 3.2 taksoteenuse kasutaja geograafilise asukoha andmeid kogume ainult juhul kui Hope rakendus on aktiveeritud; 3.3 peale Hope rakenduse sulgemist kasutaja seadmes lõppeb ka geograafilise asukoha andmete kogumine.

4. Isikuandmete kolmandatele isikutele edastamine 4.1 sõiduteenuse kasutaja isikuandmeid edastatakse ainult neile sõiduteenuse pakkujatele, kes on aktiveerinud Hope rakenduse ning nad näevad sellisel juhul sõiduteenuse tellija nime, telefoninumbrit ning geograafilist asukohta; 4.2 peale sõiduteenuse osutamise lõpetamist ei näe sõiduteenuse pakkuja sõiduteenuse kasutaja nime ja telefoninumbrit. 4.3 hinnang sõiduteenuse kvaliteedi kohta on anonüümne ning sõiduteenuse pakkuja ei saa teada hinnangu andnud kasutaja nime ega telefoninumbrit; 4.4 me ei edasta Hope kasutajate isikuandmeid ega geograafilist asukohta kolmandatele isikutele ja riigiasutustele, va juhul kui andmete küsijal on selle jaoks õiguslik alus vastavalt asukohamaa seadustele.

5. Andmete turvalisus ja andmete kustutamine 5.1 Hope teenuse käigus kogutud isikuandmeid hoitakse Zone Media OÜ, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil ning juurdepääs isikuandmetele on ainult Private Driver OÜ (või lepinguliste koostööpartnerite) volitatud töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda vaid selleks, et lahendada Hope teenuse kasutamisega seonduvaid probleeme.

6. Otseturustus 6.1 kasutame kasutaja e-posti aadressi või telefoninumbrit turundussõnumite saatmiseks ainult juhul kui olete andnud vastava nõusoleku veebilehel www.hope.taxi või Hope mobiilirakenduses. Juhul kui te ei soovi saada otseturustuse teateid, siis klikkige meie poolt saadetud e-kirja päises olevale lingile „ei soovi saada turustuse teateid“.

7. Sõiduteenuse osutajate isikuandmed 7.1 sõiduteenuse osutaja isikuandmeid kogume ja töötleme ainult ulatuses, mida on vaja sõiduteenuse osutaja kutsetegevuse õiguse kontrollimiseks ning Hope teenuse lepinguliste suhete tagamiseks. Me ei edasta sõiduteenuse osutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusest tulenevate nõudmiste korral. 7.2 Hope rakendust kasutades on sõiduteenuse operaatorfirmal võimalik tuvastada autojuhi geograafiline asukoht, teave sõitude kohta ja teenuse kasutamise aeg. 7.3 Juhul kui autojuht ei soovi, et tema geograafiline asukoht oleks Hope rakenduse abil tuvastatav, siis saavad taksojuhid rakenduse välja lülitada vajutades „OFFLINE“.