Kasutustingimused

Hope rakenduse kasutustingimused

Hope on veebis toimiv taksosõidu tellimise rakendus, mis edastab taksotellimise soove Hope süsteemiga liitunud taksosõiduteenuse pakkujatele. Hope rakenduse õiguste omajaks ja teenuse pakkujaks on Eesti Vabariigis asutatud äriühing Private Driver OÜ (registrikood 14109396).

1. Hope rakenduse kasutamine 1.1 Hope rakenduse kasutamiseks peab installeerima tarkvara ning registreerima kasutajakonto. Hope rakenduse installeerimisel seostakse Hope teenuse kasutaja mobiiltelefoni number kasutajakontoga ning lisatakse andmebaasi. 1.2 Hope rakendust kasutades saab kasutaja valida, kas soovib tasuda taksosõidu eest taksojuhile või siis kasutada Hope rakenduses krediitkaardi- või mobiilimakset.

2. Hope krediitkaardi- ja mobiilimakse tingimused 2.1 Hope rakenduse kasutaja saab tasuda taksosõidu eest krediitkaardimaksega, mille jaoks peab eelnevalt aktiveerima rakenduses krediitkaardi andmed ning nõustuma Hope kasutustingimustega. 2.2 Krediitkaardi tehes on tasu saajaks Private Driver OÜ, kes tasub saadud tasud edasi taksosõiduteenuse pakkujatele. 2.3 Krediitkaardi tehes lisandub teenusetasu iga taksosõidu tellimuse kohta. Nimetatud teenustasu sisaldab maksete vahendustasusid, sh Visa / MasterCard teenustasusid. Teenustasu suurus on kuvatud mobiilirakenduses. Juhul kui mobiilimakse vahendaja kehtestab maksetehingu teenuse kasutamise tasu, mille peavad tasuma taksoteenuse tellijad eraldi, siis ei sisaldu nimetatud tasud Hope krediitkaardi tasus. 2.4 Krediitkaardimaksete vahendamine Hope rakenduses toimub ____________ kaudu ning juhindub järgmistest tingimustest ____________________________ Terms & Conditions. 2.5 Hope vastutab krediitkaardimaksete toimimise eest ning pakub kaardiomanikule tuge probleemide lahendamisel. Samuti toimub krediitkaardi vaidluste lahendamine Hope vahendusel. Hope krediitkaardi tugiteenuse kontakt on: info@Hope.taxi. E-kirjaga laekunud pöördumisele vastatakse ühe tööpäeva jooksul. Hope lahendab kõik krediitkaardi seotud kaebused ja avaldused kahe tööpäeva jooksul. 2.6 Hope käitub krediitkaardi pakkudes taksoteenuse pakkujate majandusagendina vahendades Hope rakenduses tehtavaid makseid. Taksoteenuse kasutaja kohustus taksoteenuse pakkuja ees loetakse täidetud hetkest, kui toimub maksekäsundi andmine raha maksmiseks Private Driver OÜ pangakontole. Hope ei ole taksoteenuse tellija maksekäsundi täitja.

3. Takso tellimine ja loobumine 3.1 Juhul kui Hope rakenduse kasutaja tellib takso ning taksojuht on kinnitanud teenuse vastuvõtmise, siis loetakse seda takso tellimiseks. 3.2 Tellitud takso kasutamisest loobumiseks loetakse olukorda, kus taksojuht on teavitanud tellimuse vastuvõtmisest ning Hope rakenduse kasutaja loobub peale vastava teate saamist taksosõidu teenusest. 3.3 Tellitud takso kasutamisest loobumiseks loetakse samuti olukorda, kus Hope rakenduse kasutaja või inimesed, kelle jaoks taksosõit telliti, ei ilmu taksosse 5 minuti jooksul alates ajast, millal taksojuht teavitas takso saabumisest sihtkohta.
3.4 Taksosõidust loobumisel peab Hope rakenduse kasutaja tasuma ettetellimistasuna 2 eurot. Juhul kui Hope kasutaja teavitab taksosõidust loobumisest viie minuti jooksul alates Hope vahendusel tellimuse vastuvõtmise teate saamisest, siis ei pea ta tasuma ettetellimistasu. 3.5 Meil on õigus tühistada rakenduse kasutamise õigus juhul kui kasutaja on loobunud ööpäevas viiel järjestikusel korral tellitud takso kasutamisest. Sellisel juhul teavitab rakendus kasutajat tühistamise kordadest ning peale viiendat loobumist tühistab Hope kasutuse õiguse. Hope kasutamise õiguse võib tühistada kuni kuueks kuuks. Seejärel saab kasutaja aktiveerida uuesti oma kasutajakonto.

4. Hope rakenduse kasutamise tingimused 4.1 Hope on mobiilirakendus, mis võimaldab soovijatel leida sobiv taksosõiduteenuse pakkuja kasutades geograafilise asukoha andmeid. 4.2 Hope rakenduse kasutamine toimub Hope OÜ poolt antud lihtlitsentsi alusel. Litsentsileping kehtib tähtajatult ning on taksosõiduteenuse tellijale tasuta. Juhul kui tarkvaras on puudused, siis me kõrvaldame need esimesel võimalusel, kuid palun arvestage, et rakenduses võib mõnikord esineda tehnilisi tõrkeid ning me ei saa garanteerida, et rakendus töötab alati, igavesti ja laitmatult. Samuti ei vastuta me kahjude eest, mis tekib seoses sellega, et Hope rakendus ei tööta või ei ole seda võimalik soovitud viisil kasutada. Juhul kui taksoteenuse tellija rakenduse kasutamise õigus tühistatakse, siis muutub kehtetuks ka vastav lihtlitsents. 4.3 Kuna Hope rakendus on kommunikatsioonivahend taksosõidu tellija ja taksosõiduteenuse pakkuja vahel, siis sellest tulenevalt ei saa Hope mõjutada ega vastutada teenuse kvaliteedi ja puuduste eest. Seetõttu ei saa me tagada seda, et Hope kaudu toimunud taksosõit toimub alati korrektselt ja puudusteta. 4.4 Hope rakendus ei ole taksoveo pakkumine ning Hope rakenduse kaudu ei korraldata veoteenuse osutamist. Samuti ei ole tegemist agenditeenusega leidmaks taksoveo pakkujatele kliente. 4.5 Hope rakenduse tellimustele ei kohaldata tarbija taganemisõigust.

5. Hope kontot registreerides nõustute järgmiste tingimustega: 5.1 Hope-l on õigus lisada rakenduse kasutaja isikuandmed andmebaasi ning edastada isikuandmeid taksosõiduteenuse pakkujatele vastavalt privaatsustingimustele (http://www.hope.taxi/privaatsus/). 5.2 Hope-l on õigus muuta ühepoolselt kasutustingimusi ning privaatsuspoliitikat. Kasutustingimuste ja privaatsuspoliitika muudatustest teavitame kasutajaid e-kirja teel. 5.3 Hope võib edastada isiku- ja pangaandmeid krediitkaardi- ja mobiilimaksete vahendajatele.

6. Hope rakenduse kasutamise hea tava 6.1 Kuna Hope ei ole taksoveo pakkuja ega vahendaja, siis me ei saa mõjutada taksoteenuse kvaliteeti. Taksosõidu puuduste ja kvaliteediga seonduvad probleemid tuleb lahendada vastavalt taksoveo pakkuja või taksoveo üle järelevalvet teostava ameti reeglitele. 6.2 Hope soovib kaasa aidata sellele, et taksosõidu kvaliteet paraneks. Seetõttu palume täita Hope rakenduses tagasiside vorm. Selle kaudu saame me teha taksosõidu pakkujatele ettepanekuid teenuse kvaliteedi parandamiseks. 6.3 Me ootame Hope rakenduse kasutajalt, et nad kasutavad rakendust heatahtlikult ning on taksojuhtide suhtes viisakad.
6.4 Hope annab endast parima, et Hope rakendust kasutaksid ausad, oma ametist ja klientidest lugu pidavad taksojuhid. Samas ei saa me kuidagi tagada seda, et Hope rakenduse vahendusel leitud taksojuht osutuks alati kõigile neile tunnustele vastavaks. Juhul kui saate ebameeldiva taksosõidu osaliseks, siis teavitage sellest taksoveoteenuse pakkujat või järelevalveasutust.